بررسی طرح کارآمدسازی صندوق های بازنشستگیبررسی طرح کارآمدسازی صندوق های بازنشستگی

رئیس کارگروه ویژه بررسی طرح کارآمدسازی صندوق های بازنشستگی کشور با تشریح آ ین وضعیت بررسی این طرح در مجلس گفت: در صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی با ابرچالش هایی مواجه هستیم.

بررسی طرح کارآمدسازی صندوق های بازنشستگی/ ت در برابر اصلاح گارد می گیرد

رئیس کارگروه ویژه بررسی طرح کارآمدسازی صندوق های بازنشستگی کشور با تشریح آ ین وضعیت بررسی این طرح در مجلس گفت: در صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی با ابرچالش هایی مواجه هستیم.

بررسی طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی

لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی روز یکشنبه آتی در جلسه کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.

تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی»

یک کارشناس ارشد اقتصادی ابعاد طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی را مورد بررسی قرار داد.

بررسی ادغام ۲ صندوق ورش ته

ادغام صندوق بازنشستگی فولاد دریک صندوق بازنشستگی دیگر درحالی به عنوان یک طرح در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت که اکنون صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت بیش از ۹۰ درصدمستمری هایش را از ت تأمین می کند.

آیا عامل ورش تگی صندوق های بازنشستگی ربیعی است؟

اما در موضوع ورش تگی صندوق های بازنشستگی مقصر مجلس است یا وزارت رفاه؟ درست است که در ت های گذشته و مجالس مختلف با مصوبات غیرمنطقی و هزینه زا فشار مالی سنگینی به صندوق های بازنشستگی تحمیل شد و شیب سقوط و ورش تگی صندوق های بازنشستگی بیشتر شد، اما دلایل اصلی ورش تگی صندوق های بازنشستگی عبارت اند از:

بزرگی فاجعه صندوق های بازنشستگی را نمی توان تصور کرد|هیچ کشوری 18 صندوق بازنشستگی ندارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: صندوق های بازنشستگی باید تجمیع شوند و ظرفیت های اقتصادی شان را یکی کنند. در گام بعدی باید ت نگاه خود را به صندوق بازنشستگی تغییر دهد و این طور نباشد که آن را مثل گذشته حیات خلوت خود کند. امروز روسای صندوق های بازنشستگی را ت تعیین می کند.

خطر ورش تگی صندوقهای بازنشستگی/جزئیات نگران کننده صورت های مالی یک صندوق

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه خطر ورش تگی صندوق های بازنشستگی جدی است، گفت: بررسی جزییات صورتهای مالی یک صندوق بازنشستگی نشان می دهد این صندوق با ۵۰۰ میلیارد تومان ری مواجه شده است.

خطر ورش تگی صندوق‎های بازنشستگی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه خطر ورش تگی صندوقهای بازنشستگی جدی است، گفت: بررسی جزییات صورتهای مالی یک صندوق بازنشستگی نشان میدهد این صندوق با ۵۰۰ میلیارد تومان ری مواجه شده است.

خطر ورش تگی صندوق های بازنشستگی جدی است

محمد حسینی گفت: بررسی جزییات صورتهای مالی یک صندوق بازنشستگی نشان می دهد این صندوق با ۵۰۰ میلیارد تومان ری مواجه شده است.

صندوق ثروتمندی که در مرز ورش تگی ا ست!

تنها 2 روز پس از آنکه نمایندگان مجلس شورای ی با فوریت بررسی طرح ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری مخالفت ...

پله فرار صندوق ها از بحران

روز گذشته در نشست «پایداری بلندمدت صندوق های بازنشستگی در شرایط در حال تحول» مختصات فعلی صندوق های بازنشستگی و برخی از اقدامات ضروری برای نجات آنها بررسی و تحلیل شد. کارشناسان خارجی و صاحب نظران داخلی حاضر در این نشست، اعتقاد داشتند وضعیت صندوق های بازنشستگی در کشور به گونه ای است که اقدامات اصلاحی چه در پارامترهای نظام حمایتی و چه در سیستم تامین منابع صندوق های بازنشستگی ضروری است. به باور آنها چشم پوشی از این مسائل می تواند پازل پیچیده بازنشستگی را به یک معادله حل نشدنی تبدیل کند.

فقط یک صندوق 500 میلیاردتومان ری دارد!/ شایعه انتقال صندوق بازنشستگان از وزارت صنعت به راه!

تراز: عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه خطر ورش تگی صندوقهای بازنشستگی جدی است، گفت: بررسی جزییات صورتهای مالی یک صندوق بازنشستگی نشان میدهد این صندوق با ۵۰۰ میلیارد تومان ری مواجه شده است.

مخالفت مجلس با ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشور

نمایندگان مجلس با یک فوریت و دو فوریت بررسی طرح ادغام موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشور موافقت نکرد.

طرح ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری تصویب شد

طرح ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری با قید دو فوریت و با ۲۷ امضا دقایقی پیش به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.

صندوق بازنشستگی فرصت آزمون و خطا ندارد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: برنامه های این صندوق به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و با هماهنگی کانون های بازنشستگی تدوین می شود و این صندوق دیگر فرصتی برای آزمون و خطا ندارد.

مخالفت مجلس با ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری

نمایندگان مجلس شورای ی بررسی دو فوریت طرح ادغام مؤسسه صندوق حمایت از بازنشستگان کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری را در دستورکار خود داشتند که با فوریت آن مخالفت د.

ربیعی: ۱۷ بلا بر سر صندوق های بازنشستگی وارد شده است

همشهری آلاین: متاسفانه ۱۷ نوع بلای تحمیلی از سوی ت ها و مجلس های مختلف به صندوق های بازنشستگی وارد شد.'مکنزی' صندوق بازنشستگی کشوری را مطالعه و اعلام کرد فقط ت ها و مجلس ها طی ۵۰ سال اخیر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تصمیمات علیه این صندوق گرفته اند.

نخستین گام برای حل بحران صندوق های بازنشستگی

صندوق بازنشستگی فولاد با عرضه ۱۷درصد از سهام ذوب آهن اصفهان در روز دهم تیر ماه پروژه وج صندوق های بازنشستگی از بحران مالی را آغاز می کند.

عدم ادغام صندوق بازنشستگی فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری مخالفت د.

بحران در بازنشستگی/ صندوق های بازنشستگی کانون چالش های آتی

بررسی ها نشان می دهد ایران در آینده ای نزدیک پذیرای ۳۰ میلیون بازنشسته است، هنوز چاره ای اساسی برای حل بحران صندوق های بازنشستگی شیده نشده است.

ماجرای استخدام صندوق بازنشستگی کهگیلویه و بویراحمد و یک نامه + ( سند)

باید دید واکنش افرادی که مدعی هستند در استخدام صندوق بازنشستگی در حق آنها اجحاف شده و با توجه به اظهارات رئیس صندوق بازنشستگی و تکذیب این موضوع چه خواهد بود.

ضرورت ایجاد اراده ملی برای حل مشکلات صندوق های بازنشستگی

درباره اولویت صندوق بازنشستگی کشوری در ت دوازدهم اظهار کرد: پیش از هر چیزی باید یک واکاوی علمی در خصوص صندوق بازنشستگی کشوری صورت بگیرد.

بنگاه داری صندوق های بازنشستگی چگونه سامان می یابد؟

حامد شمس در تمام دنیا از جمله ایران، صندوق های بازنشستگی بازیگران اصلی اقتصاد به شمار می روند و رفتار آنها نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می کند. درحال حاضر، چهار صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق فولاد و صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می کنند. این صندوق ها براساس آمار، حداقل 70 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش بیمه ای خود قرار داده اند.

یک آبدارچی عضو هیأت مدیره صندوق بازنشستگی نفت

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در بررسی اسناد موجود صندوق های بازنشستگی صنعت نفت به اسنادی دست یافت که نشان می دهد نیرو های خدماتی رئیس این صندوق به عضویت هیئت مدیره یک شرکت تازه تأسیس بازرگانی درآمدند.

ورش تگی 17 صندوق بازنشستگی در کشور

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: درحال حاضر 18 صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت می کنند که منهای صندوق تامین اجتماعی مابقی صندوق ها ورش ته هستند.

ورش تگی ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: درحال حاضر ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت می کنند که منهای صندوق تأمین اجتماعی مابقی صندوق ها ورش ته هستند.

اوضاع بحرانی صندوق های بازنشستگی

وضعیت بیشتر صندوق های بازنشستگی در کشور از مدار تعادل خارج شده است و خیلی از این صندوق ها به زحمت از پس پرداخت مستمری بازنشسته ها برمی آیند.

خلع سلاح ت توسط صندوق های بازنشستگی

سایت خبری تحلیلی شه ها: وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی و منابع کل ملت(در اختیار ت) به طرز وحشتناکی رو به افزایش است. مبالغ و بودجه اختصاصی به صندوق های بازنشستگی جهت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان به حدود 70 هزار میلیارد تومان در سال افزایش یافته و طی 5 سال آینده صندوق های بازنشستگی کل بودجه عمرانی و بخشی از بودجه دفاعی و جاری کشور را خواهند بلعید

صندوق ثروتمندی که در مرز ورش تگی ا ست

تنها دو روز پس از آنکه نمایندگان مجلس شورای ی با فوریت بررسی طرح ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری مخالفت د گروهی از بازنشستگان صنعت فولاد کشور با حضور در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند.

صندوق‎های بازنشستگی به مرز بحران رسیده اند

حیدری عضو کمیسیون برنامه وبودجه بر این عقیده است که اکنون صندوق بازنشستگی با بحران و مشکلات عدیده ای مواجه است و بخشی از این بحران، به دلیل این است که صندوق بازنشستگی مدت هاست به حیات خلوت ت ها تبدیل شده، ت ها برای اداره کشور سعی می کنند ری بودجه خود را از این صندوق تامین می کنند.

تهیه طرحی برای ادغام «صندوق بازنشستگی فولاد» در «صندوق بازنشستگی کشوری»

عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس از تهیه طرح دو فوریتی با عنوان «ادغام موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد» در «صندوق بانشستگی کشوری» خبر داد.

گفتگوی «موسیقی ایرانیان» با پزشکی که در لندن سفیر موسیقی ایرانی است

موسیقی ایرانیان - غزاله سعادتی: مازیار صدی از جمله خوانندگانی است که با وجود آنکه درس طبابت خوانده اما علاقه عجیبی به موسیقی دوران گلها دارد. او دو آلبوم «معجزه تو» و «نواهای بهاری ایران زمین» را به زودی در داخل کشور راهی بازار موسیقی کشور خواهد کرد، صدری هر دو اثر را در سبک موسیقی گلها خوانده است و به اعتقاد او موسیقی گلها اوج اجرای آواز ایرانی است. این پزشک ایرانی می گوید: «در دوره ی گلها خوانندگان بزرگی چون ان بنان، شهیدی و عبدالعلی

بررسی طرح کارآمدسازی صندوق های بازنشستگی