تقدیر توکلی از پیگیری های جهانگیریتقدیر توکلی از پیگیری‎های جهانگیری

احمد توکلی معتقد است: با همین مجلس و ت هم می توان کار کرد، هرچند گلایه ها و ایراداتی وجود دارد ولی باید برای رفع ایرادات هشدار داد و مشکلات را حل کرد.

تقدیر توکلی از پیگیری‎های جهانگیری/ کاری که می‎تواند د اما بانک مرکزی نه!

احمد توکلی معتقد است: با همین مجلس و ت هم می توان کار کرد، هرچند گلایه ها و ایراداتی وجود دارد ولی باید برای رفع ایرادات هشدار داد و مشکلات را حل کرد.

مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده

مراسم تقدیر از ناصر غانم زادهعصر دوشنبه، هجدهم اردیبهشت مراسمی دوستانه و صمیمی برای تقدیر از زحمات ناصر غانم زاده و با حضور تیم های استارت آپی در مرکز فینووا برگزار شد ... بیشتر بخوانید درباره مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده افزودن دیدگاه جدید

مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده

مراسم تقدیر از ناصر غانم زادهعصر دوشنبه، هجدهم اردیبهشت مراسمی دوستانه و صمیمی برای تقدیر از زحمات ناصر غانم زاده و با حضور تیم های استارت آپی در مرکز فینووا برگزار شد ... بیشتر بخوانید درباره مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده افزودن دیدگاه جدید

مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده

مراسم تقدیر از ناصر غانم زادهعصر دوشنبه، هجدهم اردیبهشت مراسمی دوستانه و صمیمی برای تقدیر از زحمات ناصر غانم زاده و با حضور تیم های استارت آپی در مرکز فینووا برگزار شد ... بیشتر بخوانید درباره مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده افزودن دیدگاه جدید

مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده

مراسم تقدیر از ناصر غانم زادهعصر دوشنبه، هجدهم اردیبهشت مراسمی دوستانه و صمیمی برای تقدیر از زحمات ناصر غانم زاده و با حضور تیم های استارت آپی در مرکز فینووا برگزار شد ... بیشتر بخوانید درباره مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده افزودن دیدگاه جدید

مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده

مراسم تقدیر از ناصر غانم زادهعصر دوشنبه، هجدهم اردیبهشت مراسمی دوستانه و صمیمی برای تقدیر از زحمات ناصر غانم زاده و با حضور تیم های استارت آپی در مرکز فینووا برگزار شد ... بیشتر بخوانید درباره مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده افزودن دیدگاه جدید

مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده

مراسم تقدیر از ناصر غانم زادهعصر دوشنبه، هجدهم اردیبهشت مراسمی دوستانه و صمیمی برای تقدیر از زحمات ناصر غانم زاده و با حضور تیم های استارت آپی در مرکز فینووا برگزار شد ... بیشتر بخوانید درباره مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده افزودن دیدگاه جدید

مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده

مراسم تقدیر از ناصر غانم زادهعصر دوشنبه، هجدهم اردیبهشت مراسمی دوستانه و صمیمی برای تقدیر از زحمات ناصر غانم زاده و با حضور تیم های استارت آپی در مرکز فینووا برگزار شد ... بیشتر بخوانید درباره مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده افزودن دیدگاه جدید

مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده

مراسم تقدیر از ناصر غانم زادهعصر دوشنبه، هجدهم اردیبهشت مراسمی دوستانه و صمیمی برای تقدیر از زحمات ناصر غانم زاده و با حضور تیم های استارت آپی در مرکز فینووا برگزار شد ... بیشتر بخوانید درباره مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده افزودن دیدگاه جدید

مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده

مراسم تقدیر از ناصر غانم زادهعصر دوشنبه، هجدهم اردیبهشت مراسمی دوستانه و صمیمی برای تقدیر از زحمات ناصر غانم زاده و با حضور تیم های استارت آپی در مرکز فینووا برگزار شد ... بیشتر بخوانید درباره مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده افزودن دیدگاه جدید

مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده

مراسم تقدیر از ناصر غانم زادهعصر دوشنبه، هجدهم اردیبهشت مراسمی دوستانه و صمیمی برای تقدیر از زحمات ناصر غانم زاده و با حضور تیم های استارت آپی در مرکز فینووا برگزار شد ... بیشتر بخوانید درباره مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده افزودن دیدگاه جدید

مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده

مراسم تقدیر از ناصر غانم زادهعصر دوشنبه، هجدهم اردیبهشت مراسمی دوستانه و صمیمی برای تقدیر از زحمات ناصر غانم زاده و با حضور تیم های استارت آپی در مرکز فینووا برگزار شد ... بیشتر بخوانید درباره مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده افزودن دیدگاه جدید

مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده

مراسم تقدیر از ناصر غانم زادهعصر دوشنبه، هجدهم اردیبهشت مراسمی دوستانه و صمیمی برای تقدیر از زحمات ناصر غانم زاده و با حضور تیم های استارت آپی در مرکز فینووا برگزار شد ... بیشتر بخوانید درباره مراسم تقدیر از ناصر غانم زاده افزودن دیدگاه جدید

جزئیاتی جدید از گفت وگوی جهانگیری با ی

انتخاب نوشت: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در گفت وگو با رو مه اعتماد جزئیاتی جدید از گفت وگوی مهم خود با ی درباره اصلاح طلبان را بیان کرد. در جلسه ای که جهانگیری راوی آن شده است از چهره های دیگری نیز برای ایجاد این کانال ارتباطی نام برده می شود، اما نظر ی شخص جهانگیری است. جهانگیری موضوع مورد بحث در این جلسه را برقراری کانال اصلاح طلبان با ی خوانده و اگرچه بر سابقه این ارتباط آن هم به صورت همیشگی تاکید دارد، اما وقتی حوادث سال ٨٨ را به یاد می آورد نمی تواند به راحتی از کم شدن این رفت وآمدها بگذرد و می گوید: «البته این ارتباط همیشه بوده است، اما از سال ٨٨ به بعد مقداری این ارتباط دچار مشکل شد. وقتی هم در همانجا توضیح داده شد ایشان در پاسخ به طرح این موضوع گفتند که از طرف ما که اصلا قطع رابطه ای نبوده و ما مشکلی نداریم حال اگر تمایل دارید که ارتباطی از سوی دوستان باشد، خود شما (بنده) باشید.»

جزئیات نامه توکلی به جهانگیری

توکلی در نامه ای به اسحاق جهانگیری با بیان اینکه این تصمیم باید زودتر از این ها گرفته می شد، گفت: اصلی ترین علت تاخیر در مهار بازار، حاکمیت تفکر نئولیبرالی بر اغلب مردان ت است.

جزئیات نامه توکلی به جهانگیری

توکلی در نامه ای به اسحاق جهانگیری با بیان اینکه این تصمیم باید زودتر از این ها گرفته می شد، گفت: اصلی ترین علت تاخیر در مهار بازار، حاکمیت تفکر نئولیبرالی بر اغلب مردان ت است.

جزئیات نامه ۱۱بندی توکلی به جهانگیری

توکلی در نامه ای به اسحاق جهانگیری با بیان اینکه این تصمیم باید زودتر از این ها گرفته می شد، گفت: اصلی ترین علت تاخیر در مهار بازار، حاکمیت تفکر نئولیبرالی بر اغلب مردان ت است.

نامه توکلی به جهانگیری/روند امضای غیرقانونی قرارداد گازی با توتال را متوقف کنید

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نامه احمد توکلی به اسحاق جهانگیری امده است: "جنابعالی که در مسیر اصلاح الگوی قراردادهای نفتی موسوم با ipc در...

جزئیات نامه ۱۱بندی توکلی به جهانگیری/حمایت از سیاست جدید ارزی

توکلی در نامه ای به اسحاق جهانگیری با بیان اینکه این تصمیم باید زودتر از این ها گرفته می شد، گفت: اصلی ترین علت تاخیر در مهار بازار، حاکمیت تفکر نئولیبرالی بر اغلب مردان ت است.

جزئیات نامه ۱۱بندی توکلی به جهانگیری

توکلی در نامه ای ۱۱بندی به اسحاق جهانگیری با بیان اینکه این تصمیم باید زودتر از این ها گرفته می شد، گفت: اصلی ترین علت تاخیر در مهار بازار، حاکمیت تفکر نئولیبرالی بر اغلب مردان ت است.

جزئیات نامه ۱۱بندی توکلی به جهانگیری

توکلی در نامه ای ۱۱بندی به اسحاق جهانگیری با بیان اینکه این تصمیم باید زودتر از این ها گرفته می شد،گفت: اصلی ترین علت تاخیر در مهار بازار، حاکمیت تفکر نئولیبرالی بر اغلب مردان ت است.

جزئیات نامه ۱۱بندی توکلی به جهانگیری/حمایت از سیاست جدید ارزی

توکلی در نامه ای ۱۱بندی به اسحاق جهانگیری با بیان اینکه این تصمیم باید زودتر از این ها گرفته می شد،گفت: اصلی ترین علت تاخیر در مهار بازار، حاکمیت تفکر نئولیبرالی بر اغلب مردان ت است.

جهانگیری:در این چهارسال تلاش کردیم ویرانی ها را برطرف کنیم

اسحاق جهانگیری گفت: ما برای ایران برنامه داریم با کمک جوانان کشوری می سازیم که همه راضی باشند.

از جهانگیری تقدیر کرد + ع

رئیس جمهور با انتشار تصاویری از اسحاق جهانگیری، از او تقدیر کرد.

تقدیر از جهانگیری +ع

با انتشار تصاویری از جهانگیری در صفحه اینستاگرام خود از وی تقدیر کرد. و نوشت: معاون اول پرکار، فداکار و شایسته.

تقدیر از جهانگیری +ع

با انتشار تصاویری از جهانگیری در صفحه اینستاگرام خود از وی تقدیر کرد. و نوشت: معاون اول پرکار، فداکار و شایسته.

تقدیر از جهانگیری +ع

با انتشار تصاویری از جهانگیری در صفحه اینستاگرام خود از وی تقدیر کرد. و نوشت: معاون اول پرکار، فداکار و شایسته.

تقدیر احمد توکلی از اقدام رئیس سازمان زندان ها

احمد توکلی با صدور پیامی از اقدام علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها و بازرس ویژه قوه قضائیه در رسیدگی به وضعیت منصور نظری از شاعران انقل کشور تقدیر کرد

نامه توکلی به جهانگیری: قرارداد با توتال را متوقف کنید

توکلی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور تأکید کرد: به خوبی می دانید که نفس بی اعتنایی به مصوبات و ابلاغیه های قانونی خود علامت بدی است.

مجید توکلی مستند انتخاباتی جهانگیری را می سازد

مجید توکلی کارگردان سینما مستند انتخاباتی اسحاق جهانگیری را می سازد.

توییت ورزش و جوانان پس از تقدیر کیومرث هاشمی از وی + ع

ورزش و جوانان پس از تقدیر رئیس کمیته ملی المپیک از ایشان توئیت خود را به روز کرد.

هشدارنفتی توکلی به جهانگیری: مراقب فساد و خیانت باشید

توکلی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور تأکید کرد: به خوبی می دانید که نفس بی اعتنایی به مصوبات و ابلاغیه های قانونی خود علامت بدی است.

جهانگیری:باید جلوی ماجراجویی دوباره در این کشور را گرفت

اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه جایگاه ریاست جمهوری محل کارآموزی نیست یادآورشد: اقتصاد این مملکت و مردم این کشور تحمل و حوصله تنش، دعوا و کارآموزی سیاستمداران تازه کار را ندارد.

هشدارنفتی توکلی به جهانگیری: روند غیرقانونی قرارداد با توتال را متوقف کنید- مراقب فساد و خیانت باشید

سیاست > احزاب و شخصیت ها - مهر نوشت: توکلی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور تأکید کرد: به خوبی می دانید که نفس بی اعتنایی به مصوبات و ابلاغیه های قانونی خود علامت بدی است.

تصاویر صفحه نخست رو مه های ورزشی 4 اسفند

منتخب تصاویر صفحه نخست رو مه های ورزشی چهارشنبه 4 اسفند را از نظر می گذرانید.

تقدیر توکلی از پیگیری های جهانگیری