شرط تجویز داروهای مخدر توصیه به پزشکانبحران افزایش مصرف داروهای حاوی ماده مخدر در

تجویز داروهای حاوی ماده مخدر از سوی پزشکان یی سبب بروز بحران جدید مصرف داروهای مخدر در این کشور شده است.

اعتیاد به داروهای ضد درد

امروزه اعتیاد به به و خلاصه نمی شود، بلکه همه گیری اعتیاد به داروهای شبه افیونی، داروهای مجازی که خواص مخدر دارند و برای تسکین دردهای شدید یا مزمن به وسیله پزشکان تجویز می شوند، نیز در بسیاری از کشورهای جهان مشاهده می شود.

خطر اعتیاد به داروهای ضد درد را جدی بگیرید

امروزه اعتیاد به به و خلاصه نمی شود، بلکه همه گیری اعتیاد به داروهای شبه افیونی، داروهای مجازی که خواص مخدر دارند و برای تسکین دردهای شدید یا مزمن به وسیله پزشکان تجویز می شوند، نیز در بسیاری از کشورهای جهان مشاهده می شود.

شرط تجویز داروهای مخدر/ توصیه به پزشکان

سلامت نیوز:عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با مثبت ارزی اقدام وزارت بهداشت در توزیع نظام مند داروهای مخدر، گفت: پزشکان طبق فارماکوپه رسمی کشور باید دارو تجویز کنند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، محمد نعیم امینی فرد، در خصوص اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو مبنی براینکه پزشکان خارج از فهرست دارویی تجویز نکنند، افزود: پزشکان در تجویز دارو م م به رعایت فارماکوپه دارویی هستند، همچنین سازمان غذا و دارو نیز موظف است در فواصل منظم با توجه به پیشرفت های علمی و دارویی فارماکوپه را روزآمد کند. وی با تاکید براینکه پزشکان باید متعهد به تجویز دارو طبق فارماکوپه رسمی کشور باشند، افزود: فارماکوپه یعنی داروهایی که اثر بخشی آنها کاملا به روش های مختلف به اثبات رسیده و این داروها تحت سامانه و فارماکوپه تدوین شده و موجود است، اما داروهایی نیز وجود دارند که اثر بخشی و ارجعیت منافع آنها بر وجود آنها اثبات نشده و این دست داروها وارد فارماکوپه نمی شوند. وی با بیان اینکه فارماکوپه از تعهدات بیمه ای متفاوت است، تصریح کرد: ممکن است دارویی در فارماکوپه موجود بوده اما در سبد پوشش بیمه ای قرارنگیرد، بنابراین تاکید بر فارماکوپه بیشتر یعنی توجه بر موازین علمی و تجویز منطقی دارو است. ضمن اینکه نظام مند فروش داروهای مخدر کاملا مورد تایید است؛ در حال حاضر برای بیماران صعب العلاج که درگیر دردهای شدید هستند طبق ضوابط موجود پزشکان می توانند اقدام به تجویز داروهای مخدر کنند. امینی فرد با اشاره به اینکه کمیسیونی مدارک بیمار متقاضی استفاده کننده از داروی مخدر را بررسی می کند، گفت: پس از بررسی مدارک می توان تشخیص داد که فرد نیازمند به استفاده از داروی مخدر هست یا خیر، بنابراین اینکه وزارت بهداشت به دنبال توزیع متمرکز اینگونه داروها در داروخانه های مشخص است، اقدام قابل قبولی است، اما به شرط اینکه با اصل دسترسی مردم منافات نداشته باشد. عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، افزود: استفاده از این داروها نیازمند نسخه پزشک بوده و امکان استفاده از این داروها توسط یک کمیسیون نظارتی باید مورد تایید قرارگیرد.

آیا داروهای مخدر به داروخانه ها بر می گردند؟/ کدام داروخانه ها مجاز به توزیع دارو هستند

سلامت نیوز: عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با مثبت ارزی اقدام وزارت بهداشت درتوزیع نظام مند داروهای مخدر، گفت: پزشکان طبق فارماکوپه رسمی کشور باید دارو تجویز کنند. به گزارش سلامت نیوز، محمد نعیم امینی فرد درگفت وگو با خانه ملت، درخصوص اظهارات رییس سازمان غذا و دارو مبنی براینکه پزشکان خارج از فهرست دارویی تجویز نکنند، گفت: پزشکان در تجویز دارو م م به رعایت فارماکوپه دارویی هستند، همچنین سازمان غذا و دارو نیز موظف است در فواصل منظم با توجه به پیشرفت های علمی و دارویی فارماکوپه را روزآمد کند. مردم ایرانشهر درمجلس شورای ی، با تاکید براینکه پزشکان باید متعهد به تجویز دارو طبق فارماکوپه رسمی کشور باشند، افزود: فارماکوپه یعنی داروهایی که اثر بخشی آنها کاملا به روش های مختلف به اثبات رسیده و این داروها تحت سامانه و فارماکوپه تدوین شده و موجود است، اما داروهایی نیز وجود دارند که اثر بخشی و ارجعیت منافع آنها بر وجود آنها اثبات نشده و این دست داروها وارد فارماکوپه نمی شوند. وی با بیان اینکه فارماکوپه از تعهدات بیمه ای متفاوت است، تصریح کرد: ممکن است دارویی درفارماکوپه موجود بوده اما درسبد پوشش بیمه ای قرارنگیرد، بنابراین تاکید برفارماکوپه بیشتر یعنی توجه برموازین علمی و تجویز منطقی دارو است؛ ضمن اینکه نظام مند فروش داروهای مخدرکاملا مورد تایید است؛ درحال حاضربرای بیماران صعب العلاج که درگیر دردهای شدید هستند طبق ضوابط موجود پزشکان می توانند اقدام به تجویز داروهای مخدر کنند. امینی فرد با اشاره به اینکه کمیسیونی مدارک بیمارمتقاضی استفاده کننده از داروی مخدر را بررسی می کند، گفت: پس از بررسی مدارک می توان تشخیص داد که فرد نیازمند به استفاده از داروی مخدر هست یا خیر، بنابراین اینکه وزارت بهداشت ودرمان به دنبال توزیع متمرکز اینگونه داروها در داروخانه های مشخص است، اقدام قابل قبولی است، اما به شرط اینکه با اصل دسترسی مردم منافات نداشته باشد. عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، افزود: استفاده از این داروها نیازمند نسخه پزشک بوده و امکان استفاده از این داروها توسط یک کمیسیون نظارتی باید مورد تایید قرارگیرد.

با تغذیه صحیح سرطان را کنترل کنید

پزشک ممکن است داروهای هورمونی مانند دانازول یا بروموکریپتین تجویز کند. در بعضی موارد داروهای مدر نیز تجویز می شوند. امروزه پزشکان اسید چرب امگا ۶ و گامالینولنیک اسید را نیز برای بیماران خود تجویز می کنند.

اصرار وزارت بهداشت بر فروش داروهای مخدر

مدیر کل نظارت بر دارو و سازمان غذا و دارو گفت: مخالفت ستاد مبارزه با با فروش داروهای مخدر در داروخانه ها نه تنها کاربردی نیست بلکه منجر به ترس بیماران صعب العلاج نسبت به مصرف داروهای مخدر شده و بازار فروش سیاه داروها را گرم می کند.

فروش داروهای شبه مخدر در داروخانه ها

پرویز افشار گفت: اقدام وزارت بهداشت نسبت به اختصاص داروهای شبه مخدر ه داروخانه های تی مانند ژلوفن مرفین به هیچ وجه مورد تأیید ستاد مبارزه با نبوده و این امر بارها به وزرات بهداشت اعلام شده است بنابراین تأکید داریم بر طبق روال گذشته این داروها در مراکز ترک اعتیاد تجویز و در همان محل ثبت و تزریق شود.

دلیل اصرار وزارت بهداشت بر فروش داروهای مخدر

مدیر کل نظارت بر دارو و سازمان غذا و دارو گفت: مخالفت ستاد مبارزه با با فروش داروهای مخدر در داروخانه ها نه تنها کاربردی نیست بلکه منجر به ترس بیماران صعب العلاج نسبت به مصرف داروهای مخدر شده و بازار فروش سیاه داروها را گرم می کند.

پزشکان داروهای ایرانی را به بیماران توصیه کنند

رئیس علوم پزشکی اصفهان گفت: پزشکان باید فرهنگ مصرف و ترویج داروی ایرانی را در دستور کار خود قراردهند و داروهای ایرانی را به بیماران توصیه کنند.

توزیع داروهای مخدر نظام‌مند می‌شود/پزشکان، خارج از فهرست دارویی تجویز نکنند

سلامت نیوز:رییس سازمان سازمان غذا و دارو تاکید کرد: پزشکان نباید خارج از فهرست دارویی کشور تجویز دارو داشته باشند و در این صورت گزارشات به نظام پزشکی داده خواهد شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، غلامرضا اصغری در اجلاس روسای های علوم پزشکی کشور ضمن تاکید بر پرداخت به موقع مطالبات در مورد دارو و تجهیزات، تصریح کرد: نباید برای تامین دارو و تجهیزات بیماری به خارج از بیمارستان ارجاع داده شود. اصغری با اشاره به برنامه تقویت آزمایشگاهی استان به عنوان یکی دیگر از برنامه های حوزه غذا و دارو، گفت: ابلاغ آیین نامه کنترل استفاده از آنتی بیوتیک ها و نظام مند توزیع داروهای مخدر در داروخانه های منتخب از دیگر برنامه های ما است که این برنامه در دو استان کرمان و فارس نیز در حال انجام است. اصغری در ادامه با تاکید بر ضرورت تجویز دارو از فهرست دارویی کشور از سوی پزشکان، گفت: پزشکان نباید خارج از فهرست دارویی کشور تجویز دارو داشته باشند و در این صورت گزارشات به نظام پزشکی داده خواهد شد. رییس سازمان غذا و دارو در مورد داروهای خاص گفت: اینگونه داروها باید در مراکز خاص این بیماران تجویز شود و حمایت های مالی در این زمینه نیز داریم. بنابر اعلام وبدا، رییس سازمان غذا و دارو با بیان این که ۶۰ قلم دارو، ۸۰ درصد هزینه های بیمارستانی را تشکیل می دهند، گفت: باید برنامه ریزی به منظور یداری عمده این ۶۰ قلم دارو برای بیمارستان ها صورت گیرد. وی همچنین یکی از مهم ترین برنامه های سازمان غذا و دارو در سال ۹۷ را همراهی این سازمان در برنامه کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر (ncd) بیان کرد و گفت: کاهش میزان چربی، قند و نمک که به عنوان تکلیفی از سوی شورای عالی سلامت مطرح شده است و پایش سموم، در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

برخی از پزشکان بیماران را به ید داروهای خارجی تشویق می کنند

مدیر تولید یکی از شرکتهای تولید محصولات بیوتکنولوژی گفت تبلیغات و تجویز پزشکان یکی از علل ید داروهای خارجی توسط بیماران است

اصرار وزارت بهداشت بر فروش داروهای مخدر/ اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با منطقی نیست

مدیر کل نظارت بر دارو و سازمان غذا و دارو گفت: مخالفت ستاد مبارزه با با فروش داروهای مخدر در داروخانه ها نه تنها کاربردی نیست بلکه منجر به ترس بیماران صعب العلاج نسبت به مصرف داروهای مخدر شده و بازار فروش سیاه داروها را گرم می کند.

پزشکان، خارج از فهرست دارویی تجویز نکنند

اصغری در ادامه با تاکید بر ضرورت تجویز دارو از فهرست دارویی کشور از سوی پزشکان، گفت: پزشکان نباید خارج از فهرست دارویی کشور تجویز دارو داشته باشند و در این صورت گزارشات به نظام پزشکی داده خواهد شد.

پزشکان از تجویز داروهای غیر ضرور و القائی به بیمه شدگان بیمه سلامت خود داری کنند

مدیر کل بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان گفت: پزشکان از تجویز داروهای غیر ضرور و القائی به بیمه شدگان بیمه سلامت خودداری کنند.

پزشکان داروهای خارج از فهرست وزارت بهداشت را تجویز نکنند

به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، غلامرضا اصغری در نامه ای خطاب به ایرج فاضل با بیان اینکه فهرست داروهای ایران مبنای تولید، واردات، عرضه و توزیع داروها در بازار داروئی کشور است نوشت: از آنجا که شرکت های دارویی و داروخانه های کشور طبق قانون مجاز به توزیع و عرضه داروهای خارج از این فهرست نیستند […] نوشته پزشکان داروهای خارج از فهرست وزارت بهداشت را تجویز نکنند اولین بار در خبرگزاری سلامت | اولین و تنها خبرگزاری رسمی حوزه سلامت پدیدار شد.

فروش داروهای شبه مخدر در داروخانه ها

سخنگوی ستاد مبارزه با گفت: بر خلاف تصور وزارت بهداشت فروش داروهای شبه مخدر از داروخانه های تی باعث موج جدیدی از وابستگی و اعتیاد به می شود به هیچ وجه مورد تأیید ستاد مبارزه با نیست.

ممنوعیت تجویز داروهای خارج از فهرست

رئیس سازمان غذا و دارو در نامه ای به رئیس سازمان نظام پزشکی خواست؛ دستور اطلاع رسانی "خودداری از تجویز هرگونه داروی خارج از فهرست داروهای ایران" را به تمامی پزشکان صادر کند.

تجویز داروهای گران قیمت تخلف است

سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد: تجویز داروهای گران قیمت توسط پزشک که خارج از فهرست رسمی دارویی کشور باشد، تخلف است، بنابراین پزشکان باید خود را به تعرفه های اعلام شده م م کنند.

ابتلای برخی از پزشکان به تجویز نسخه های نجومی/ پرونده الکترونیک سلامت سدی در برابر تخلفات نسخه نویسی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر برخورد جدی با متخلفان حوزه پزشکی به ویژه در حوزه تجویز نسخه های درمانی، گفت: تخلفات برخی پزشکان در نسخه نویسی را نباید به همه پزشکان بسط داد.

هشدار ستاد مبارزه با درباره سوءمصرف «زولپیدوم»

به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، پرویز افشار در واکنش به انتشار گزارشی در خصوص سوءمصرف دارویی زولپیدوم توسط ورزشکاران و پزشکان و دانشجویان با بیان اینکه قرص زولپیدوم از داروهای روانشناسی که فقط متخصصان اعصاب و روان مجاز به تجویز آن هستند اضافه کرد: داروخانه ها نیز باید با مهر و تاییدیه پزشک اعصاب و روان این […] نوشته هشدار ستاد مبارزه با درباره سوءمصرف «زولپیدوم» اولین بار در خبرگزاری سلامت | اولین و تنها خبرگزاری رسمی حوزه سلامت پدیدار شد.

تجویز بی رویه مُسکن های مرگبار در

برخی پزشکان یی بدون درنظر گرفتن عواقب سلامتی برای بیماران داروهای خطرناک تجویز می کنند و به این ترتیب باعث ابتلای آنها به بیماری های مرگبارمی شوند.

داروهای گیاهی عطاری ها با تجویز پزشک یداری شود

سخنگوی ستاد مبارزه با با تاکید بر عدم ید و مصرف خودسرانه دارو های گیاهی گفت: داروهای گیاهی مجاز عطاری ها نیز باید حتما با تجویز پزشک مشاور تهیه شود تا اثرات سوء بر جسم بجای نگذارد.

دوای اصلی گلو درد

معمولا پزشکان برای 60 درصد از بیماران مبتلا به گلو درد آنتی بیوتیک تجویز می کنند اما محققان سازمان بهداشت عمومی انگلستان و موسسه ملی سلامت و مراقبت عالی این کشور معتقدند که بیشتر گلودردها با تجویز داروهای آنتی بیوتیک درمان نمی شوند و پزشکان باید با بیماران خود روراست بوده و به آنها بگویند که این آنتی بیوتیک ها توانایی درمان تمام گلودردها را ندارند بهترین کار برای این بیماران استراحت و نوشیدن مایعات فراوان است

تسکین درد بدون استفاده از داروهای مخدر

هم رسان: بسیاری از داروهای مسکن مبتنی بر (اپیوئید) نمی توانند محل مخصوص درد را هدف قرار دهند بلکه از بروز احساس درد به واسطه مغز جلوگیری می کنند. به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از نیواطلس، این نوع روش درمانی در واقع شیوه مناسبی برای مقابله با درد نیست و در […] نوشته تسکین درد بدون استفاده از داروهای مخدر اولین بار در هم رسان پدیدار شد.

عدم تجویز داروهای خارج از فهرست توسط پزشکان

رئیس سازمان غذا و دارو در نامه ای خطاب به رئیس سازمان نظام پزشکی از وی خواست ؛ دستور اطلاع رسانی "خودداری از تجویز هر گونه داروی خارج از فهرست داروهای ایران" را به تمامی همکاران پزشک و انجمن های علمی و تخصصی پزشکی صادر کنند.

پزشکان داروهای خارج از فهرست تجویز نکنند

رییس سازمان غذا و دارو در نامه ای خطاب به رییس سازمان نظام پزشکی از وی خواست ؛ دستور اطلاع رسانی "خودداری از تجویز هر گونه داروی خارج از فهرست داروهای ایران" را به تمامی همکاران پزشک و انجمن های علمی و تخصصی پزشکی صادر نماید.

تفاوت پزشکان مرد با پزشکان زن؟!

تحقیقات ثابت کرده اند که پزشکان زن مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به پزشکان مرد دارند

همایون هاشمی:روش تجویز دارویی برخی پزشکان درست نیست

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: روش تجویز دارویی برخی پزشکان درست نبوده و به نوعی در این رابطه اخلاق پزشکی از سوی برخی از آنها رعایت نمی شود.

تفاوت پزشکان مرد با پزشکان زن؟!

تحقیقات ثابت کرده اند که پزشکان زن مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به پزشکان مرد دارند!

تجویز داروی زیاد، ملاک سواد پزشکان نیست

قائم مقام بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تجویز اقلام دارویی زیاد در نسخه های تجویزی از سوی پزشکان، ملاک سواد و دلسوزی آنان برای بیماران نیست.

دوای اصلی گلو درد

معمولا پزشکان برای 60 درصد از بیماران مبتلا به گلو درد، آنتی بیوتیک تجویز می کنند. اما محققان سازمان بهداشت عمومی انگلستان و موسسه ملی سلامت و مراقبت عالی این کشور معتقدند که بیشتر گلودردها با تجویز داروهای آنتی بیوتیک درمان نمی شوند و پزشکان باید با بیماران خود روراست بوده و به آنها بگویند که این آنتی بیوتیک ها توانایی درمان تمام گلودردها را ندارند. بهترین کار برای این بیماران استراحت و نوشیدن مایعات فراوان است.

ویزیت نادرست پزشکان داد بیماران را درآورده است/وقت طلاست، اما در برخی مطب ها از بین میرود

وقتی به صحبت های مردم در خصوص نحوه ویزیت پزشکان توجه میکنیم شاهد آن هستیم که برخی ها میگویند پزشکان وقت کافی برای ویزیت نمیگذارند و فقط مشتی دارو و قرص تجویز میکنند و حتی در خصوص بیماری فرد توضیح مختصری هم نمیدهند.

تیزر تلویزیونی g: skull island

زمانی که ساخت g: skull island توسط اعلام شد – یک بازسازی از فرانچایز king g – در همان دنیایی که وجود داشت, طرفداران خیلی کم انتظار یک باز سازی مشابه محصول سال ۲۰۱۴ را داشتند. هیچ راهی وجود نداشت که آنها بتوانند ریتم و ماهیت واقعی پیش رو را پیش بینی … نوشته تیزر تلویزیونی g: skull island اولین بار در ملو نیوز پدیدار شد.

شرط تجویز داروهای مخدر توصیه به پزشکان