cyberfox 52 7 0 x86 x64 portable مرورگر سیستم های 32 و 64 بیتی بر پایه فایرفاcyberfox 52.7.1 x86/x64 + portable – مرورگر سیستم های 32 و 64 بیتی بر پایه فایرفا

cyberfox | مرورگر قدرتمند بر پایه فایرفا برای سیستم های 32 و 64 بیتی | cyberfox 52.7.1 x86/x64 + portable intel + amd مرورگر قدرتمند و معروفی مختص سیستم عامل های 64 بیتی میباشد که بر اساس فایرفا طراحی شده است. این برنامه که برای ویندوز طراحی شده است تمامی قابلیت های فایرفا […] نوشته cyberfox 52.7.1 x86/x64 + portable – مرورگر سیستم های 32 و 64 بیتی بر پایه فایرفا اولین بار در یاس . پدیدار شد.

cyberfox 52.7.0 x86/x64 + portable – مرورگر سیستم های 32 و 64 بیتی بر پایه فایرفا

cyberfox | مرورگر قدرتمند بر پایه فایرفا برای سیستم های 32 و 64 بیتی | cyberfox 52.7.0 x86/x64 + portable intel + amd مرورگر قدرتمند و معروفی مختص سیستم عامل های 64 بیتی میباشد که بر اساس فایرفا طراحی شده است. این برنامه که برای ویندوز طراحی شده است تمامی قابلیت های فایرفا […] نوشته cyberfox 52.7.0 x86/x64 + portable – مرورگر سیستم های 32 و 64 بیتی بر پایه فایرفا اولین بار در یاس . پدیدار شد.

cyberfox 52.4.1 x86/x64 – مرورگر سیستم های 32 و 64 بیتی بر پایه فایرفا

cyberfox | مرورگر قدرتمند بر پایه فایرفا برای سیستم های 32 و 64 بیتی | cyberfox 52.4.1 x86/x64 intel + amd مرورگر قدرتمند و معروفی مختص سیستم عامل های 64 بیتی میباشد که بر اساس فایرفا طراحی شده است. این برنامه که برای ویندوز طراحی شده است تمامی قابلیت های فایرفا را دارا […] مطلب cyberfox 52.4.1 x86/x64 – مرورگر سیستم های 32 و 64 بیتی بر پایه فایرفا در سایت یاس منتشر شد.

cyberfox 52.6.0 x86/x64 – مرورگر سیستم های 32 و 64 بیتی بر پایه فایرفا

cyberfox | مرورگر قدرتمند بر پایه فایرفا برای سیستم های 32 و 64 بیتی | cyberfox 52.6.0 x86/x64 intel + amd مرورگر قدرتمند و معروفی مختص سیستم عامل های 64 بیتی میباشد که بر اساس فایرفا طراحی شده است. این برنامه که برای ویندوز طراحی شده است تمامی قابلیت های فایرفا را دارا […] مطلب cyberfox 52.6.0 x86/x64 – مرورگر سیستم های 32 و 64 بیتی بر پایه فایرفا در سایت یاس منتشر شد.

cyberfox 52.5.0 x86/x64 – مرورگر سیستم های 32 و 64 بیتی بر پایه فایرفا

cyberfox | مرورگر قدرتمند بر پایه فایرفا برای سیستم های 32 و 64 بیتی | cyberfox 52.5.0 x86/x64 intel + amd مرورگر قدرتمند و معروفی مختص سیستم عامل های 64 بیتی میباشد که بر اساس فایرفا طراحی شده است. این برنامه که برای ویندوز طراحی شده است تمامی قابلیت های فایرفا را دارا […] مطلب cyberfox 52.5.0 x86/x64 – مرورگر سیستم های 32 و 64 بیتی بر پایه فایرفا در سایت یاس منتشر شد.

cyberfox 52.2.0 x86/x64 – مرورگر سیستم های 32 و 64 بیتی بر پایه فایرفا

cyberfox | مرورگر قدرتمند بر پایه فایرفا برای سیستم های 32 و 64 بیتی | cyberfox 52.2.0 x86/x64 intel + amd مرورگر قدرتمند و معروفی مختص سیستم عامل های 64 بیتی میباشد که بر اساس فایرفا طراحی شده است. این برنامه که برای ویندوز طراحی شده است تمامی قابلیت های فایرفا را دارا […] مطلب cyberfox 52.2.0 x86/x64 – مرورگر سیستم های 32 و 64 بیتی بر پایه فایرفا در سایت یاس منتشر شد.

cyberfox 52.6.1 x86/x64 – مرورگر سیستم های 32 و 64 بیتی بر پایه فایرفا

cyberfox | مرورگر قدرتمند بر پایه فایرفا برای سیستم های 32 و 64 بیتی | cyberfox 52.6.1 x86/x64 intel + amd مرورگر قدرتمند و معروفی مختص سیستم عامل های 64 بیتی میباشد که بر اساس فایرفا طراحی شده است. این برنامه که برای ویندوز طراحی شده است تمامی قابلیت های فایرفا را دارا […] مطلب cyberfox 52.6.1 x86/x64 – مرورگر سیستم های 32 و 64 بیتی بر پایه فایرفا در سایت یاس منتشر شد.

cyberfox 52.5.1 x86/x64 – مرورگر سیستم های 32 و 64 بیتی بر پایه فایرفا

cyberfox | مرورگر قدرتمند بر پایه فایرفا برای سیستم های 32 و 64 بیتی | cyberfox 52.5.1 x86/x64 intel + amd مرورگر قدرتمند و معروفی مختص سیستم عامل های 64 بیتی میباشد که بر اساس فایرفا طراحی شده است. این برنامه که برای ویندوز طراحی شده است تمامی قابلیت های فایرفا را دارا […] مطلب cyberfox 52.5.1 x86/x64 – مرورگر سیستم های 32 و 64 بیتی بر پایه فایرفا در سایت یاس منتشر شد.

cyberfox 52.6.1 مرورگر cyberfox بر پایه firefox

cyberfox مرورگری است که بر مبنای مرورگر فایرفا و مخصوص سیستم عامل های ۶۴ بیتی و ۳۲ بیتی طراحی شده است. cyberfox علاوه بر امنیت بالا، تمام قابلیت های فایرفا ویندوزهای ۳۲ بیتی را در خود جای دارد و از سرعت بالاتری نیز برخوردار است که می تواند صفحات را نیز با سرعت بسیاار بالاتر برای شما بارگذاری کند. همچنین شما قادر خواهید بود تا تمامی افزونه های مخصوص فایرفا را نیز بر روی cyberfox نصب کند. قابلیت های نرم افزار cyberfox : کارآمد تر و سریعتر از فایرفا امنیت بالا فایرفا بهینه سازی شده و … نوشته cyberfox 52.6.1 مرورگر cyberfox بر پایه firefox اولین بار در فایل نیکو پدیدار شد.

cyberfox 52.4.1 مرورگر cyberfox بر پایه firefox

cyberfox مرورگری است که بر مبنای مرورگر فایرفا و مخصوص سیستم عامل های ۶۴ بیتی و ۳۲ بیتی طراحی شده است. cyberfox علاوه بر امنیت بالا، تمام قابلیت های فایرفا ویندوزهای ۳۲ بیتی را در خود جای دارد و از سرعت بالاتری نیز برخوردار است که می تواند صفحات را نیز با سرعت بسیاار بالاتر برای شما بارگذاری کند. همچنین شما قادر خواهید بود تا تمامی افزونه های مخصوص فایرفا را نیز بر روی cyberfox نصب کند. قابلیت های نرم افزار cyberfox : کارآمد تر و سریعتر از فایرفا امنیت بالا فایرفا بهینه سازی شده و … نوشته cyberfox 52.4.1 مرورگر cyberfox بر پایه firefox اولین بار در فایل نیکو پدیدار شد.

cyberfox 52.6.0 مرورگر cyberfox بر پایه firefox

cyberfox مرورگری است که بر مبنای مرورگر فایرفا و مخصوص سیستم عامل های ۶۴ بیتی و ۳۲ بیتی طراحی شده است. cyberfox علاوه بر امنیت بالا، تمام قابلیت های فایرفا ویندوزهای ۳۲ بیتی را در خود جای دارد و از سرعت بالاتری نیز برخوردار است که می تواند صفحات را نیز با سرعت بسیاار بالاتر برای شما بارگذاری کند. همچنین شما قادر خواهید بود تا تمامی افزونه های مخصوص فایرفا را نیز بر روی cyberfox نصب کند. قابلیت های نرم افزار cyberfox : کارآمد تر و سریعتر از فایرفا امنیت بالا فایرفا بهینه سازی شده و … نوشته cyberfox 52.6.0 مرورگر cyberfox بر پایه firefox اولین بار در فایل نیکو پدیدار شد.

cyberfox 52.3.0 مرورگر cyberfox بر پایه firefox

cyberfox مرورگری است که بر مبنای مرورگر فایرفا و مخصوص سیستم عامل های ۶۴ بیتی و ۳۲ بیتی طراحی شده است. cyberfox علاوه بر امنیت بالا، تمام قابلیت های فایرفا ویندوزهای ۳۲ بیتی را در خود جای دارد و از سرعت بالاتری نیز برخوردار است که می تواند صفحات را نیز با سرعت بسیاار بالاتر برای شما بارگذاری کند. همچنین شما قادر خواهید بود تا تمامی افزونه های مخصوص فایرفا را نیز بر روی cyberfox نصب کند. قابلیت های نرم افزار cyberfox : کارآمد تر و سریعتر از فایرفا امنیت بالا فایرفا بهینه سازی شده و … نوشته cyberfox 52.3.0 مرورگر cyberfox بر پایه firefox اولین بار در فایل نیکو پدیدار شد.

cyberfox 52.5.2 مرورگر cyberfox بر پایه firefox

cyberfox مرورگری است که بر مبنای مرورگر فایرفا و مخصوص سیستم عامل های ۶۴ بیتی و ۳۲ بیتی طراحی شده است. cyberfox علاوه بر امنیت بالا، تمام قابلیت های فایرفا ویندوزهای ۳۲ بیتی را در خود جای دارد و از سرعت بالاتری نیز برخوردار است که می تواند صفحات را نیز با سرعت بسیاار بالاتر برای شما بارگذاری کند. همچنین شما قادر خواهید بود تا تمامی افزونه های مخصوص فایرفا را نیز بر روی cyberfox نصب کند. قابلیت های نرم افزار cyberfox : کارآمد تر و سریعتر از فایرفا امنیت بالا فایرفا بهینه سازی شده و … نوشته cyberfox 52.5.2 مرورگر cyberfox بر پایه firefox اولین بار در فایل نیکو پدیدار شد.

cyberfox 52.2.0 مرورگر cyberfox بر پایه firefox

cyberfox مرورگری است که بر مبنای مرورگر فایرفا و مخصوص سیستم عامل های ۶۴ بیتی و ۳۲ بیتی طراحی شده است. cyberfox علاوه بر امنیت بالا، تمام قابلیت های فایرفا ویندوزهای ۳۲ بیتی را در خود جای دارد و از سرعت بالاتری نیز برخوردار است که می تواند صفحات را نیز با سرعت بسیاار بالاتر برای شما بارگذاری کند. همچنین شما قادر خواهید بود تا تمامی افزونه های مخصوص فایرفا را نیز بر روی cyberfox نصب کند. قابلیت های نرم افزار cyberfox : کارآمد تر و سریعتر از فایرفا امنیت بالا فایرفا بهینه سازی شده و … نوشته cyberfox 52.2.0 مرورگر cyberfox بر پایه firefox اولین بار در فایل نیکو پدیدار شد.

cyberfox 52.7.0 مرورگر cyberfox بر پایه firefox

cyberfox مرورگری است که بر مبنای مرورگر فایرفا و مخصوص سیستم عامل های ۶۴ بیتی و ۳۲ بیتی طراحی شده است. cyberfox علاوه بر امنیت بالا، تمام قابلیت های فایرفا ویندوزهای ۳۲ بیتی را در خود جای دارد و از سرعت بالاتری نیز برخوردار است که می تواند صفحات را نیز با سرعت بسیاار بالاتر برای شما بارگذاری کند. همچنین شما قادر خواهید بود تا تمامی افزونه های مخصوص فایرفا را نیز بر روی cyberfox نصب کند. قابلیت های نرم افزار cyberfox : کارآمد تر و سریعتر از فایرفا امنیت بالا فایرفا بهینه سازی شده و … نوشته cyberfox 52.7.0 مرورگر cyberfox بر پایه firefox اولین بار در فایل نیکو پدیدار شد.

cyberfox 52.7.0 مرورگر cyberfox بر پایه firefox

cyberfox مرورگری است که بر مبنای مرورگر فایرفا و مخصوص سیستم عامل های ۶۴ بیتی و ۳۲ بیتی طراحی شده است. cyberfox علاوه بر امنیت بالا، تمام قابلیت های فایرفا ویندوزهای ۳۲ بیتی را در خود جای دارد و از سرعت بالاتری نیز برخوردار است که می تواند صفحات را نیز با سرعت بسیاار بالاتر برای شما بارگذاری کند. همچنین شما قادر خواهید بود تا تمامی افزونه های مخصوص فایرفا را نیز بر روی cyberfox نصب کند. قابلیت های نرم افزار cyberfox : کارآمد تر و سریعتر از فایرفا امنیت بالا فایرفا بهینه سازی شده و …

مرورگر سایبرفا cyberfox 52.4.0 + portable win/linux

یکی از قویترین انتخاب ها برای مرورگری غیر از مرورگرهای محبوب از قبیل موزیلا فایرفا یا گوگل کروم، سایبرفا می باشد که توانسته با ریشه ی از مرورگر بسیار محبوب firefox و افزودن قابلیت های منحصر به فرد، به مرورگری قوی تبدیل شود. مرورگر سایبرفا (به انگلیسی: cyberfox) تمامی قابلیت های فایرفا بعلاوه […] نوشته مرورگر سایبرفا cyberfox 52.4.0 + portable win/linux اولین بار در ها - رایگان نرم افزار،بازی، و سریال. پدیدار شد. مرورگر اپرا opera 48.0.2685.32 win/macos/linux مرورگر واترفا waterfox 55.1.0.1 مرورگر torch browser 57.0.0.12335

مرورگر سایبرفا cyberfox 52.3.0 + portable win/linux

یکی از قویترین انتخاب ها برای مرورگری غیر از مرورگرهای محبوب از قبیل موزیلا فایرفا یا گوگل کروم، سایبرفا می باشد که توانسته با ریشه ی از مرورگر بسیار محبوب firefox و افزودن قابلیت های منحصر به فرد، به مرورگری قوی تبدیل شود. مرورگر سایبرفا (به انگلیسی: cyberfox) تمامی قابلیت های فایرفا بعلاوه […] نوشته مرورگر سایبرفا cyberfox 52.3.0 + portable win/linux اولین بار در ها - رایگان نرم افزار،بازی، و سریال. پدیدار شد. مرورگر موزیلا فایرفا mozilla firefox 55.0 مرورگر گوگل کروم google chrome 60.0.3112.90 مرورگر کومودو comodo dragon 58.0.3029.112

مرورگر واترفا waterfox 53.0.1

واترفا waterfox نسخه ۶۴ بیتی و ارتقا یافته مرورگر فایرفا می باشد که مخصوص ویندوزهای ۶۴ بیتی طراحی شده است. این مرورگر از همان قبلیت های فایرفا پشتیبانی می کند و با ارائه امنیتی مثال زدنی از اطلاعات شخصی شما محافظت می کند. این مرورگز از قابلیت های ویژه ای نظیر کامپایلر زبان c++ نیز […] مرورگر سایبرفا cyberfox 52.1.1 + portable مرورگر اینترنت اپرا opera 45.0.2552.635 مرورگر ایمن کومودو comodo icedragon 49.0 + dragon 55.0.2883.59

مرورگر سایبرفا cyberfox 52.3.0 + portable win/linux

یکی از قویترین انتخاب ها برای مرورگری غیر از مرورگرهای محبوب از قبیل موزیلا فایرفا یا گوگل کروم، سایبرفا می باشد که توانسته با ریشه ی از مرورگر بسیار محبوب firefox و افزودن قابلیت های منحصر به فرد، به مرورگری قوی تبدیل شود. مرورگر سایبرفا (به انگلیسی: cyberfox) تمامی قابلیت های فایرفا بعلاوه […] نوشته مرورگر سایبرفا cyberfox 52.3.0 + portable win/linux اولین بار در ها - رایگان نرم افزار،بازی، و سریال. پدیدار شد. مرورگر گوگل کروم google chrome 60.0.3112.90 فلش پلیر adobe flash player 26.0.0.151 final نرم افزار مرورگر پال مون pale moon 27.4.0

مرورگر واترفا waterfox v54.0.1

واترفا waterfox نسخه ۶۴ بیتی و ارتقا یافته مرورگر فایرفا می باشد که مخصوص ویندوزهای ۶۴ بیتی طراحی شده است. این مرورگر از همان قبلیت های فایرفا پشتیبانی می کند و با ارائه امنیتی مثال زدنی از اطلاعات شخصی شما محافظت می کند. این مرورگز از قابلیت های ویژه ای نظیر کامپایلر زبان c++ نیز […] مرورگر سایبرفا cyberfox 52.1.1 + portable مرورگر اینترنت اپرا opera 46.0 build 2597.39 stable مرورگر ایمن کومودو comodo icedragon 49.0 + dragon 57.0.2987.93

مرورگر واترفا waterfox 52.0

واترفا waterfox نسخه ۶۴ بیتی و ارتقا یافته مرورگر فایرفا می باشد که مخصوص ویندوزهای ۶۴ بیتی طراحی شده است. این مرورگر از همان قبلیت های فایرفا پشتیبانی می کند و با ارائه امنیتی مثال زدنی از اطلاعات شخصی شما محافظت می کند. این مرورگز از قابلیت های ویژه ای نظیر کامپایلر زبان c++ نیز […] مرورگر موزیلا فایرفا mozilla firefox 52.0 مرورگر سایبرفا cyberfox 51.0.3 + portable نرم افزار مرورگر اینترنت اپرا opera 36.0 build 2130.32 final

مرورگر واترفا waterfox 53.0.3

واترفا waterfox نسخه ۶۴ بیتی و ارتقا یافته مرورگر فایرفا می باشد که مخصوص ویندوزهای ۶۴ بیتی طراحی شده است. این مرورگر از همان قبلیت های فایرفا پشتیبانی می کند و با ارائه امنیتی مثال زدنی از اطلاعات شخصی شما محافظت می کند. این مرورگز از قابلیت های ویژه ای نظیر کامپایلر زبان c++ نیز […] فلش پلیر adobe flash player 25.00.171 final مرورگر سایبرفا cyberfox 52.1.1 + portable مرورگر کرومیوم chromium 58.0.3005.0

نرم افزار مرورگر پال مون pale moon 27.2.1

pale moon مرورگر پرسرعتی بر پایه فایرفا میباشد با این تفاوت که سرعت این مرورگر بسیار حرفه ای تر و سریع تر از فایرفا می باشد. اگر پیش از این از مرورگر فایرفا استفاده می کردید و می خواهید بوک مارک ها، پسوردها و تاریخ مرورهای خود را به pale moon انتقال دهید، این مرورگر […] فلش پلیر adobe flash player 25.0.0.130 final مرورگر سایبرفا cyberfox 51.0.3 + portable مرورگر اینترنت اپرا opera 44.0.2510.857

مرورگر واترفا waterfox 55.0.2

واترفا waterfox نسخه ۶۴ بیتی و ارتقا یافته مرورگر فایرفا می باشد که مخصوص ویندوزهای ۶۴ بیتی طراحی شده است. این مرورگر از همان قبلیت های فایرفا پشتیبانی می کند و با ارائه امنیتی مثال زدنی از اطلاعات شخصی شما محافظت می کند. نرم افزار طراحی شده برای نسخه های ۶۴ بیتی ویندوز می تواند […] نوشته مرورگر واترفا waterfox 55.0.2 اولین بار در ها - رایگان نرم افزار،بازی، و سریال. پدیدار شد. فلش پلیر adobe flash player 26.0.0.151 final مرورگر سایبرفا cyberfox 52.3.0 + portable win/linux مرورگر اپرا opera 47.0.2631.55 win/macos/linux

waterfox v56.0.4 + cyberfox v52.6.0 x64

کلمات کلیدی: firefox browser, internet browser, web browser, browser, firefox, internet, فایرفا , مرورگر 64 بیتی, بروزر 64 بیتی, واترفا , مرورگر مخصوص سیستم های 64 بیتی, نرم افزار واترفا , نرم افزار waterfox, waterfox mozilla, موزیلا واترفا , فایرفا 64 بیتی, مرورگر cyberfox, مرورگر سایبرفا , ادامه مطلب

waterfox v52.0.1 + cyberfox v52.0 x64

کلمات کلیدی: firefox browser,internet browser,web browser,browser,firefox,internet,فایرفا ,مرورگر 64 بیتی,بروزر 64 بیتی,واترفا , مرورگر مخصوص سیستم های 64 بیتی, نرم افزار واترفا , نرم افزار waterfox,waterfox mozilla,موزیلا واترفا , فایرفا 64 بیتی, مرورگر cyberfox, مرورگر سایبرفا ادامه مطلب

مرورگر اینترنت اپرا opera 45.0.2552.888

مرورگر محبوب opera که کاربران خاص خودش را دارد. این مرورگر محبوب و قدیمی زمانی به عنوان رقیب اصلی فایرفا و ie رقابت داشت که با روی کار آمدن گوگل کروم با ریزش قابل توجه کاربر مواجه شد و نتوانست مثل گذشته به پیشرفت خود ادامه دهد. با این حال این مرورگر هنوز هم از […] مرورگر سایبرفا cyberfox 52.1.1 + portable مرورگر واترفا waterfox 53.0.3 مرورگر حرفه ای و کامل torch browser 55.0.0.12137

مرورگر اینترنت اپرا opera 46.0 build 2597.32 stable

مرورگر محبوب opera که کاربران خاص خودش را دارد. این مرورگر محبوب و قدیمی زمانی به عنوان رقیب اصلی فایرفا و ie رقابت داشت که با روی کار آمدن گوگل کروم با ریزش قابل توجه کاربر مواجه شد و نتوانست مثل گذشته به پیشرفت خود ادامه دهد. با این حال این مرورگر هنوز هم از […] مرورگر سایبرفا cyberfox 52.1.1 + portable مرورگر واترفا waterfox 54.0.0.1 مرورگر ایمن کومودو comodo icedragon 49.0 + dragon 57.0.2987.93

نرم افزار مرورگر پال مون pale moon 27.5.1

مرورگر پال مون pale moon مرورگر پرسرعتی بر پایه فایرفا می باشد با این تفاوت که سرعت این مرورگر بسیار حرفه ای تر و سریع تر از فایرفا می باشد. اگر پیش از این از مرورگر فایرفا استفاده می کردید و می خواهید بوک مارک ها، پسوردها و تاریخ مرورهای خود را به pale moon […] نوشته نرم افزار مرورگر پال مون pale moon 27.5.1 اولین بار در ها - رایگان نرم افزار،بازی، و سریال. پدیدار شد. مرورگر سایبرفا cyberfox 52.4.0 + portable win/linux مرورگر اپرا opera 48.0.2685.39 win/macos/linux مرورگر torch browser 57.0.0.12335

cyberfox 52.4.0 x86/x64 + portable مرورگر cyberfox

سافت 98 یکی از به روز ترین مراجع نرم افزار رایانه و موبایل در ایران میباشد این مطلب توسط ربات از سافت 98 کپی شده است جهت مشاهده مطلب در سایت سافت 98 به لینک زیر مراجعه کنید مشاهده این مطلب https://soft98.ir/internet/web-browser/16744-cyberfox.html اگر فایلیادامه مطلب

نرم افزار مرورگر پال مون pale moon 27.4.2

مرورگر پال مون pale moon مرورگر پرسرعتی بر پایه فایرفا می باشد با این تفاوت که سرعت این مرورگر بسیار حرفه ای تر و سریع تر از فایرفا می باشد. اگر پیش از این از مرورگر فایرفا استفاده می کردید و می خواهید بوک مارک ها، پسوردها و تاریخ مرورهای خود را به pale moon […] نوشته نرم افزار مرورگر پال مون pale moon 27.4.2 اولین بار در ها - رایگان نرم افزار،بازی، و سریال. پدیدار شد. مرورگر سایبرفا cyberfox 52.3.0 + portable win/linux مرورگر اپرا opera 47.0.2631.55 win/macos/linux مرورگر حرفه ای و کامل torch browser 55.0.0.12137

مرورگر اینترنت اپرا opera 46.0 build 2597.39 stable

مرورگر محبوب opera که کاربران خاص خودش را دارد. این مرورگر محبوب و قدیمی زمانی به عنوان رقیب اصلی فایرفا و ie رقابت داشت که با روی کار آمدن گوگل کروم با ریزش قابل توجه کاربر مواجه شد و نتوانست مثل گذشته به پیشرفت خود ادامه دهد. با این حال این مرورگر هنوز هم از […] فلش پلیر adobe flash player 26.0.0.126 final مرورگر سایبرفا cyberfox 52.1.1 + portable مرورگر کرومیوم chromium 58.0.3005.0

نرم افزار مرورگر وب slimjet 15.0.3.0 stable

slimjet مرورگری است که بر پایه و اساس گوگل کروم بوده و میتوان یکی از بهترین مرورگر حال حاضر نام برد. این نرم افزار در حقیقت نسخه ویرایش شده و شخصی سازه شده گوگل کروم میباشد که شما هم میتوانید به سلیقه خود آن را شخصی سازی کنید و لذت ببرید . امکانات این نرم […] مرورگر حرفه ای و کامل torch browser 55.0.0.12137 فلش پلیر adobe flash player 26.0.0.126 final مرورگر سایبرفا cyberfox 52.1.1 + portable

cyberfox 52 7 0 x86 x64 portable مرورگر سیستم های 32 و 64 بیتی بر پایه فایرفا