google allo 21 0 023 for android 4اضافه شدن امکان ایجاد نظرسنجی به google allo

قابلیت ایجاد نظرسنجی به اپلیکیشن پیام رسان google allo اضافه شده است. ادامه مطلب

google allo 15.0.036 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/05/11 13:41 , تعداد مشاهده: 4912

google allo 17.0.024 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/06/04 16:55 , تعداد مشاهده: 5415

google allo 18.0.023 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/06/17 21:02 , تعداد مشاهده: 5598

google allo 20.0.023 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/07/16 10:10 , تعداد مشاهده: 6410

google allo 17.0.024 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/06/04 16:55 , تعداد مشاهده: 5456

google allo 18.0.025 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/07/03 11:28 , تعداد مشاهده: 5820

google allo 17.0.024 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/06/04 16:55 , تعداد مشاهده: 5430

google allo 17.0.024 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/06/04 16:55 , تعداد مشاهده: 5470

google allo 18.0.023 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/06/17 21:02 , تعداد مشاهده: 5618

google allo 21.0.023 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/07/30 11:00 , تعداد مشاهده: 6837

google allo 14.0.037 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/04/27 13:04 , تعداد مشاهده: 4571

google allo 16.0.024 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/05/24 10:28 , تعداد مشاهده: 5253

google allo 14.0.037 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/04/27 13:04 , تعداد مشاهده: 4308

google allo 16.0.024 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/05/24 10:28 , تعداد مشاهده: 5264

google allo 16.0.024 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/05/24 10:28 , تعداد مشاهده: 5238

google allo 18.0.025 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/07/03 11:28 , تعداد مشاهده: 5856

google allo 17.0.024 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/06/04 16:55 , تعداد مشاهده: 5405

google allo 15.0.036 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/05/11 13:41 , تعداد مشاهده: 4878

google allo 20.0.023 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/07/16 10:10 , تعداد مشاهده: 6614

google allo 18.0.023 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/06/17 21:02 , تعداد مشاهده: 5639

google allo 20.0.023 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/07/16 10:10 , تعداد مشاهده: 6562

google allo 15.0.036 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/05/11 13:41 , تعداد مشاهده: 4800

google allo 15.0.036 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/05/11 13:41 , تعداد مشاهده: 4947

google allo 15.0.036 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/05/11 13:41 , تعداد مشاهده: 4762

google allo 18.0.023 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/06/17 21:02 , تعداد مشاهده: 5655

google allo 20.0.023 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/07/16 10:10 , تعداد مشاهده: 6528

google allo 18.0.023 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/06/17 21:02 , تعداد مشاهده: 5646

google allo 18.0.023 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/06/17 21:02 , تعداد مشاهده: 5584

google allo 18.0.023 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/06/17 21:02 , تعداد مشاهده: 5662

google allo 17.0.024 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/06/04 16:55 , تعداد مشاهده: 5385

google allo 18.0.023 for android +4.1

پیام رسان allo گوگلتاریخ بروز رسانی: 1396/06/17 21:02 , تعداد مشاهده: 5608

دوربین lg g6 مناسب اینستاگرامی ها خواهد بود

بنا به پست یک وبلاگ کره ای زبان، گوشی تلفن همراه هوشمند g6 از lg دو دوربین ۱۳ مگاپی ل در پیش رو و پشت خود دارد. دوربین جلوی تلفن همراه هوشمند g6 دارای یک میدان دید ۱۰۰ درجه و دوربین پشت آن دارای یک میدان دید ۱۲۵ درجه می باشد. در واقع عملکرد دوربین پشت نوشته دوربین lg g6 مناسب اینستاگرامی ها خواهد بود اولین بار در زوم تک پدیدار شد.

google allo 21 0 023 for android 4